Vår Värdegrund

Vi heter just Familjen av ett huvudsakligt skäl och det är att vi bygger vår verksamhet på kundernas egenbestämmande och att vi ständigt vill utveckla våra relationer till både kunder och anställda. Dom allra flesta kan skapa Genomförandeplaner, men vi vill lära känna dem vi arbetar tillsammans med, på riktigt.

Anställda som verkligen trivs med sitt arbete genererar enbart fördelar. Vår prioritet är att skapa förutsättningar för att våra anställda ska vara glada och nöjda i sitt arbete, vilket leder till att vi får underbara kollegor och utomordentliga personliga assistenter.

Vi arbetar personcentrerat, det vill säga att du som individ blir sedd och bekräftad i vår verksamhet oavsett om du arbetar, är anhörig eller har assistans. Vi väljer att vara det lite mindre och personliga valet för de som söker en personligare assistans.  

Värdeord - Våra värdeord ska spegla vårt arbete och genomsyrar verksamheten.

Personligt

Engagemang

Hög kvalitet 

Vi tar ansvar för att arbeta efter våra värdeord, riktlinjer och policys. Vi tar ansvar för vårt beteende. Vi tar ansvar för att sköta våra arbetsuppgifter med kvalitet och i rätt tid. Vi tar ansvar för att bidra till en bra arbetsmiljö för samtliga inom verksamheten.