Emma 

Det är jag som äger och även arbetar som verksamhetsansvarig på Familjen. Här tänkte jag presentera mig lite kort och min yrkesbakgrund.

Jag har min kärnpunkt inom vård- och omsorgsbranschen och det är även där jag har längst yrkeserfarenhet, men inom olika instanser och befattningar. Jag har även tidigare arbetat som personlig assistent i drygt 7 års tid, och denna erfarenhet är jag väldigt glad över. Att arbeta som personlig assistent är väldigt ofta en svår balansgång och kräver en aktiv arbetsinsats under hela sitt arbetspass. Tar man sitt arbete på allvar så får man inte bara en gedigen yrkeserfarenhet, utan man växer även som människa. Man måste ha stor respekt för kundens behov av ett privatliv, samtidigt som uppgiften är att assistera kunden i sitt privatliv. Man behöver förstå uppgiften att smälta in och göra saker på det sätt som kunden önskar eller själv skulle ha gjort. Arbetet har även visat mig en sårbarhet som är svår att både förklara och kanske till och med förstå för personer som inte har denna erfarenhet. Jag har delat situationer med personer som varit tvungna att inkludera mig i deras privata sfär, och det har gett mig en stor ödmjukhet och tacksamhet. Tack vare denna erfarenhet som personlig assistent så har jag lovat mig själv att alltid ha hjärtat med i mitt arbete. Jag anser att man inte kan bedriva personlig assistans av kvalitet annars.


För att göra en lång historia kort så blev jag headhuntad av ett assistansbolag där jag till sist hamnade som tf VD. Nästa steg var att söka tillstånd hos IVO, och efter en lång och tuff process så blev jag till slut godkänd som utförare av personlig assistans och Familjen startades 2015. Vårt mål och största drivkraft är att alltid arbeta med en balans av både engagemang och hjärta, samtidigt som du behöver vara knivskarp och alltid uppdaterad i din yrkesroll. Oavsett vilken roll eller titel du har hos oss. För mig är det viktigt att vi trivs tillsammans, samtidigt som vi utvecklas och växer i våra roller. Jag älskar mitt jobb och för mig så finns det ingen bättre drivkraft än just det - har vi ett engagemang i det vi gör så försöker vi alltid göra vårt bästa och skapa de bästa förutsättningarna.